Ring nu på: +45 31 620 620 el. 53 620 620 | Skriv til os her.
Feriehus i Florida

Pris og finansiering

Hvad koster et feriehus, og hvordan finansieres det?

Hvad koster det at have et feriehus i Florida?

Prisen på et feriehus afhænger naturligvis dels af størrelse (men i mindre udstrækning af, hvilket byggeselskab, der opfører det), dels af dets beliggenhed.

Resorts, som er større end gennemsnittet samt resorts som ligger tættere på forlystelsesparkerne (hvilket set med danske øjne ikke altid behøver være en fordel, der retfærdiggør en højere pris) er som regel dyrere end gennemsnittet, men ikke meget.

Detalje feriehus i Florida

Prisniveauet i dag – efter årlige stigninger de sidste 2-3 år på 8-10 % – ligger typisk på omkring USD 250.000-300.000 for et feriehus på ca. 200 m2 med 3-4 soveværelser og ca. USD 350.000-400.000 for et feriehus på ca. 300 m2 med 5 soveværelser og ca. USD 400.000-500.000 for et feriehus på ca. 400 m2 med 6 til 8 soveværelser. Prisniveau for rækkehuse – de såkaldte townhomes – ligger typisk mellem ca. USD 225.000 for rækkehuse med egen pool og på ca. 185-200 m2 (3-4 soveværelser) og ca. USD 300.000 for rækkehuse med egen pool på ca. 200-225 m2 (4-5 soveværelser). Priserne er således – set med danske øjne og eksempelvis sammenlignet med, hvad man skal betale for tilsvarende ejendomme i Sydeuropa – meget attraktive. Og det til trods for at alle og enhver fortsat regner med pæne årlige prisstigninger fremover.

Som udlænding kan man finansiere sit køb af feriehus i Florida efter stort set de samme regler og vilkår, som vi er kendt med i Danmark (30-årige lån af 70 % af købssummen, men til en rente som ligger lidt højere end den tilsvarende danske). De fleste skandinaviske købere betaler kontant, hvilket i visse tilfælde kan give en beskeden rabat. Hvis køber derfor har en friværdi i sit eget hus eller lejlighed i Danmark, vil det altid være en fordel at optage lån i dansk realkreditinstitut, hvilket som bekendt er yderst attraktivt for tiden med en meget lav rente. Køber veksler danske kroner til amerikanske dollars til en kurs, som kendes på betalingstidspunktet, men modtager løbende lejeindtægter i USD, som af de fleste kloge hoveder forventes at stige med årene.

Som dansk statsborger kræver det ikke nogen særlig tilladelse – hverken i USA eller i Danmark – at erhverve fast ejendom i Florida. Den eneste forskel mellem udlændinge og amerikanere opleves først, når huset på et tidspunkt skal sælges, i hvilket tilfælde de amerikanske skattemyndigheder beholder 15 % af salgsprisen som et slags sikkerhedsdepositum indtil alle formaliteter er afklarede og enhver har fået sit.

Veteranbiler - Florida

Betaling (for nye huse – såkaldt ”projektsalg”) sker oftest således, at der ved underskrift erlægges f.eks. 5 % af salgsprisen; når opførelsen af huset påbegyndes, erlægges f.eks. 10 % og igen f.eks. 10 % når taget er lagt; restbetaling sker ved ”closing”, dvs. efter køber har godkendt det færdige hus og kan overtage nøgler til huset. Der kan være mindre forskelle i betalingsbetingelser mellem de forskellige byggeselskaber.

Der er stor sikkerhed forbundet med at købe fast ejendom i USA, idet man som køber ikke betaler det store slutbeløb til byggeselskabet, men indbetaler det på en såkaldt ”escrow-konto”, der administreres af en advokat (notar). Først når køber og sælger er enige om, at alt er som det skal være, giver førstnævnte tilladelse til at slutbeløbet må overføres til sælger. Efter købet modtager den nye ejer et skøde (”title”) som bevis på ejerskabet.

Rejsekuffert - Florida

Ring til os i dag
og hør, hvordan vi finder
dit drømmehjem i Florida

+45 31 620 620


+45 53 620 620